Les Unes des journaux de Pologne
Toute la presse d'aujourd'hui

'";
  • Fakt
    Fakt
  • Gazeta Wyborcza
    Gazeta Wyborcza

Diseño de Tres Tristes Tigres